Réka Fodor - Cesta Inspirace

Réka Fodor

je ženou zvuků. Hudbou vyjadřuje svou nejhlubší realitu, ale zároveň hledá ticho, kam se její hlas může vrátit, a ze kterého se může znovu zrodit. Hudba je nedílnou součástí jejího života, součástí bytí.

Prostřednictvím hudby se můžeme setkávat v jiné formě, mimo hmotnou realitu. Zvuky, když se spojí v melodii, tak plynou jako řeka a vedou nás. Hladí nás a jako jemný tanec procházejí stezkou, jejíž konec je tajemný a neviditelný. Ve zvucích žije esence hloubky, je v nich otisk samotného zdroje. Hudba nemá počátek ani konec. Neustále se v ní prolínají okamžiky, přítomnost, nadčasovost.

Cestovala do Granady, New Yorku, Mexika a Indie a během svých cest komunikovala jazykem hudby. Všude to vítali a přijímali, protože takový jazyk pochází z jednoho zdroje. Každá ta cesta, všechny těžkosti, které jí potkaly, to vše jí ovlivnilo i její tvorbu.

Její mantra je: „Kéž mě zázrak a přízeň osudu doprovázejí na mé cestě“

Image from image widget

Připojte se k nám na FB:

Sledujte nás na: