O mne

"Když se ponořím do hudby, jsem v naprosté přítomnosti, součástí tohoto universa, živý a stále se proměňující. Všechno je hudba a já si jen vybírám pomocí svého záměru, které zvuky, které tóny mnou projdou do našeho společného prostoru. Je to zázrak, kterému tak úplně nerozumím, ale děje se vždy, když hraji."

Intuitivní hudba je pozvánkou ke spočinutí v přítomnosti, abychom se dostali blíže k sobě, ke své podstatě. Není tu nic, čemu bychom potřebovali rozumět, nic co bychom měli porovnávat…je to jen tak, jak to právě je.

Mitschova nesmírně unikátní, na piánu/klávesách založená cesta uzdravování zvukem a vibracemi nás vede do stádia hlubokého propojení a může to být i cesta do vyššího vědomí. Zklidněné srdce se ponoří do ticha a mohou se objevit nové perspektivy či vhledy.

Moje akce

Image profile

Please log in or register to see contact details.

Připojte se k nám na FB:

Sledujte nás na: