TANEČNÍ CESTA  PĚTI RYTMŮ PROSTŘEDNICTVÍM TĚLA, DUCHA & SRDCE

Každý podzim se příroda připravuje na zimu. Listy padají dolů a energie stromu se vrací ke kořenům. Je lidskou přirozeností kopírovat tyto změny v přírodě, ale v našem rušném životě si málokdy najdeme chvíli k zastavení, abychom si je uvědomili. Stejně jako listy umírají, aby vytvořily nový život, potřebujeme také my čas na regeneraci našich sil a na rekapitulaci, abychom mohli opět vyjít životu vstříc s novými myšlenkami a novou energií. Je to dynamika života, které jsme všichni součástí. Musíme zemřít, abychom mohli žít. Jde to ruku v ruce. Je to energie, která se pohybuje mezi životem a smrtí, v nás, u nás, kolem nás. Je to tanec a my jsme součástí tohoto tance.

Jednoho dne také spadneme ze stromu života na zem a vytvoříme prostor pro růst ostatním. Na této cestě, která začíná v okamžiku našeho narození a končí v okamžiku, kdy zemřeme, můžeme zažívat a využívat náš plný potenciál a cokoliv nám život přináší, považovat za dar. Záleží na každém z nás, jestli to přijmeme nebo ne.

Prostřednictvím tance pociťujeme vibraci našeho vlastního života, ale také naší smrtelnosti. Cítíme živost, ale také omezení, bohatství života, ale také slzy, když se s něčím loučíme, hlubokou vděčnost, ale také strach z neznámého. Prostřednictvím tance poznáváme život a také cítíme zármutek z odchodu. Je tu prostor pro vše, co považujeme za tanec mezi životem a smrtí. Od předků přijdeme a jednoho dne budeme předchůdcem druhých a mezitím tancujeme náš životní tanec. Všichni jste vítáni!

Varování: tento seminář může změnit váš život a určitě vás přivede dovnitř, do vašeho srdce.

Více informací o semináři

O tanci 5 rytmů

Prostřednictvím tance můžeme vyjádřit svůj vnitřní svět, a protože je tanec univerzální jazyk, můžeme také lépe porozumět jeden druhému, když se pohybujeme. Většinu dne své tělo nevnímáme a pohybujeme se nevědomě. Když dokážeme dát tělu dostatek pozornosti, když vnímáme jeho tvar a způsob vyjadřování, stáváme se více přítomní. V této chvíli začneme dýchat, cítit a zažívat energii, která je v nás, která námi pohybuje. A tím, že dokážeme být takto přítomní, se stáváme vědomými tanečníky. Čím více budeme vědomý tanec a pohyb cvičit, tím více se se pro vás stane stav přítomnosti běžným, normálním stavem.

Tanec 5 rytmů nás podpoří v tom, abychom přenesli svou pozornost do fyzického, emocionálního a duševního těla. Tento transformační tanec nám pomůže, abychom se stali celistvou bytostí, která může být přítomná, i když v životě přijdou náročné a bouřlivé časy. Přivede nás hlouběji do kontaktu s naším vnitřním zdrojem a bude nás vyzývat, abychom využívali svůj potenciál naplno.

Během celého víkendového workshopu budeme prozkoumávat úroveň našeho vědomí v pohybu, v dechu, v naší schopnosti vidět, propojovat se, přijímat, dávat…a v mnoha dalších oblastech. Toto vše prozkoumáme v různých úrovních vztahu: vztahu k sobě, k druhému, ke skupině, k duši. Budeme tančit, tančit, tančit a tančit ještě víc, dokud naše maska nespadne, dokud se neocitneme v čisté pravdě.

PĚT RYTMŮ

PLYNUTÍ | ZEMĚ je rytmus, který nás učí, abychom byli vnímaví. Přivádí nás do těla, a poskytuje nám pevnou půdu pod nohama, abychom mohli jít dál.

STACCATO | OHEŇ nám ukazuje, co znamená dávat. Přivádí nás do ohnivého kontaktu s ostatními.

CHAOS | VODA nám pomáhá pustit, vzdát se, abychom mohli zažít náš vlastní extatický tanec.

LYRIKA | VZDUCH nás učí vše o naší lehkosti a hravosti. Dostáváme se do otevřeného prostoru.

NEHYBNOST | ÉTER je rytmus, díky kterému se posuneme k onomu pevnému bodu uvnitř nás. Je to tanec, který nás vrací domů.

Přihlásit se

Author

cestainspirace

Cesta Inspirace

e-mail: cesta@cestainspirace.cz phone: +420 608 026 415

Newsletter