Monika Hasalová

je známá pro svou autentičnost, zkušenost a hlubokou moudrost, kterou s láskou přináší. Pracuje se slovem, s tělem, srdcem, myslí a emocemi. 

Monika je průvodcem přechodových procesů. Její práce je celostní v souladu s místem, přítomnými lidmi a přítomným okamžikem. Je nositelkou Zrcadlové moudrosti.

Monika vede Univerzitu vědomého života AMONIT a předává zkušenosti starobylých nauk aplikované na současné potřeby a možnosti. Je zakladatelkou Školy vědomé mysli a vědomého slova, a že slovo je její vášní a považuje český jazyk za magický a spirituální, poznáte během jejích prvních vět. Mluví s respektem ke každému slovu a vy cítíte to, co předává.

Její dovedností a předností je schopnost vidění souvislostí a propojení jednotlivých událostí ve srozumitelný celek. 

Jejím cílem je, abyste viděli princip a uměli si pomoci sami. 

Image from image widget

Newsletter